MIDDELING STERK WISSELEND INKOMEN

 

Heeft u de afgelopen jaren een sterk wisselend inkomen gehad, bijvoorbeeld omdat u:

 

  • Na uw afstuderen een vaste baan gekregen heeft;

 

  • Werkt als freelancer met een wisselend inkomen;

 

  • Een ontslagvergoeding (gouden handdruk)

      gekregen heeft;

 

  • De afgelopen jaren gestart of gestopt bent met

       werken;

 

  • Voor een langere periode onbetaald verlof opgenomen heeft;

 

dan heeft u waarschijnlijk te veel belasting betaald!

 

BEREKENING

 

Met middeling berekenen wij uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Vervolgens rekenen wij de belasting die u per jaar moet betalen op basis van dit gemiddelde inkomen. Wanneer deze bedragen lager zijn dan eerdere aanslagen krijgt u geld terug. 

 

Wij bekijken vrijblijvend of u belasting terug kunt krijgen door middeling van uw inkomen. Denkt u voor middeling in aanmerking te komen, neem contact met ons op.